verstaat2

Procesmanagement is het sturen van één of meerdere processen binnen en naast bestaande structuren. Een voorbeeld van procesmanagement betreft een aantal werkprocessen voor een gemeentelijke sociale dienst, waaronder een aanvraag voor een uitkering, interne controle, beëindiging van een uitkering en terugvordering van een ten onrechte genoten uitkering. Deze processen bestaan uit meerdere handelingen door diverse actoren, die elkaar bovendien beïnvloeden en waarbij omgevingsfactoren een rol spelen. Door hiervoor duidelijk gekaderde werkprocessen op te stellen, wordt de effectiviteit van het geheel aan processen verbeterd.