Home > Nieuws / actueel

opdrachten 2018-2022

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Maarten Beckx is toegevoegd als projectleider aan de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, onderdeel van de gemeente Gooise Meren. In zijn opdracht staat de invoering van wet- en regelgeving centraal zoals de omgekeerde verordening Werk en Participatie, de nieuwe Wet inburgering en de wijzigingen met betrekking tot de Participatiewet. .

Opdrachtgever: Regio Gooi en Vechtstreek

Bij de Regio Gooi en Vechtstreek is Maarten Beckx werkzaam geweest als adviseur Social Return On Investment (SROI). Ten behoeve van de regiogemeenten houdt hij zich bezig met de ondersteuning van opdrachtnemers / leveranciers bij de invulling van de SROI-verplichting. 

artikel social return WSP Gooi en Vechtstreek


samenwerken op basis van social return