Home > Nieuws / actueel

opdrachten 2019

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Maarten Beckx is toegevoegd aan de taakgroep Werk en Participatie, onderdeel van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein. In zijn opdracht staat enerzijds de invoering van de omgekeerde verordening Werk en Participatie en anderzijds de SRG 2019 centraal.

Opdrachtgever: Regio Gooi en Vechtstreek

Bij de Regio Gooi en Vechtstreek is Maarten Beckx werkzaam als adviseur Social Return On Investment (SROI). Ten behoeve van de regiogemeenten houdt hij zich bezig met de ondersteuning van opdrachtnemers / leveranciers bij de invulling van de SROI-verplichting. 

artikel social return WSP Gooi en Vechtstreek


samenwerken op basis van social return